HC PREŠOV - MLÁDEŽ

ADRESA

Pod Kalváriou 4190/50 
080 01 Prešov

FAKTURÁČNE ÚDAJE

IČO: 37886533

DIČ: 2021858421

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Pondelok – Piatok: 8:00 – 16:00
Sobota – Nedeľa: ZATVORENÉ

KONTAKT

VEDENIE KLUBU

Peter Potočňák

Riaditeľ klubu

Emília Dudová

Administratívna pracovníčka

Ingrid Adamová

Ekonómka klubu

SPRÁVNA RADA

Vojtech Lukošik

predseda

Peter Křemen

člen

Juraj Drál

člen

Ján Hudák

člen

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE A PRÍSPEVKY 2022

MESTO PREŠOV

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ TRANSFÉRU 13/2022 ĽADOHODINY = 116 110,-€

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ČINNOSTI MLÁDEŽNÍCKÉJ ZLOŽKY ŠPORTOVÉHO KLUBU = 19 353 €

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA

ZM. FIN. PRÍSPEVOK SPOLUFINANCOVANIE TRÉNEROV AUGUST AZ DECEMBER

ZM. FIN. PRÍSPEVOK PODPORA TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV
3. ČASŤ = 15 169 €
2 ČASŤ = 7 096 €

ZM. FIN. PRÍSPEVOK ZOŠ 15% (2022 – 2023)
1.ČASŤ = 18 933 €

ZM. FIN. PRÍSPEVOK NA HISTÓRIU HRÁČA 2022 = 16 426,55 €