HC PREŠOV - MLÁDEŽ

MY SME BUDÚCNOSŤ PREŠOVSKÉHO HOKEJA

ČLENSKÉ POPLATKY

ČLENSKÉ POPLATKY HRÁČOV HOKEJOVÉHO KLUBU SÚ POVINNÍ UHRÁDZAŤ VŠETCI HRÁČI, VŽDY DO
20 – TÉHO DŇA V MESIACI ZA AKTUÁLNY MESIAC PODĽA KATEGÓRIE DO KTOREJ VEKOVO PATRIA,
KMEŇOVÝ HRÁČI 12 MESIACOV V ROKU, HOSŤUJÚCI HRÁČI PODĽA PLATNOSTI HOSŤOVANIA

JUNIORI

1. SPLÁTKA ČLENSKÝ POPLATOK

150
 • jednorázovy členský poplatok
 • uhradiť do 31.5.2024

2. SPLÁTKA ČLENSKÝ POPLATOK

150
 • jednorázovy členský poplatok
 • uhradiť do 31.8.2024

3. SPLÁTKA ČLENSKÝ POPLATOK

100
 • jednorázovy členský poplatok
  uhradiť do 30.10.2024

DORASTENCI

80
 • mesačný členský poplatok

ŠHT 9

80
 • mesačný členský poplatok

ŠHT 8, 7, 6, 5

80
 • mesačný členský poplatok

HP 4, 3

50
 • mesačný členský poplatok

HPP 2, 1, 0

30
 • mesačný členský poplatok

MLADŠÍ SÚRODENCI V KATEGÓRIACH

Juniori,Dorastenci ŠHT 9,8,7,6,5,:                     mesačný členský poplatok 50 € 

4. a 3. Hokejová prípravka:                              mesačný členský poplatok 30 €

2.,1.,0. Hokejové pred-prípravky :                    mesačný členský poplatok 30 €

 

 

ČLENSKÉ POPLATKY HRÁČOV V PRÍPADE ZRANENIA

Od 30 kalendárnych dní do 60 kalendárnych dní zranenia v kategóriach J, D, ŠHT 9., 8., 7., 6., 5. a HP 4., 3. sa znižuje členský poplatok na polovicu, ak hráč doloží kópie odborných lekárskych správ inak mu nárok na zníženie poplatku zaniká.

 

Zranenie dlhšie trvajúce ako 60 kalendárnych dní v kategóriach J, D, ŠHT a HP sa neplatí členský poplatok, ak hráč doloží klubu kópie odborných lekárských správ so žiadosťou o prerušenie členstva v klube inak mu nárok na odpustenie poplatku zaniká.

 

V kategórii HPP 2., 1., 0. sa neznižuje ani neodpúšťa členský poplatok.

CELÁ INTERNA SMERNICA NA STIAHNUTIE