ČLENSKÉ POPLATKY

Členské poplatky hokejového klubu sú povinní uhrádzať všetci hráči (materský a hosťujúci), 12 mesiacov v roku do 20 – tého dňa v mesiaci za aktuálny mesiac podľa kategórie do ktorej vekovo patria.

JUNIORI

1. SPLÁTKA OD MÁJA 2022

120
  • jednorázovy členský poplatok
  • uhradiť do 31.5.2022

2. SPLÁTKA OD AUGUSTA 2022 DO KONCA SEZÓNY

120
  • jednorázovy členský poplatok
  • uhradiť do 31.8.2022

HRÁČI KTORÝ NASTÚPIA V PRIEBEHU SEZÓNY

30
  • mesačný členský poplatok pri nástupe

DORASTENCI

60
  • mesačný členský poplatok

ŠHT 9

60
  • mesačný členský poplatok

ŠHT 8, 7, 6, 5

60
  • mesačný členský poplatok

HP 4, 3

40
  • mesačný členský poplatok

HPP 2, 1, 0

30
  • mesačný členský poplatok

MLADŠÍ SÚRODENCI :

v kategóriách J, D, ŠHT a HP platia členské poplatky vo výške 30 €.

v kategóriách 2., 1., 0. a HPP neplatia mesačné členské poplatky hráči, ktorý maju súrodenca v HP a vyššie.

ČLENSKÉ POPLATKY HRÁČOV V PRÍPADE ZRANENIA :

do 30 kalendárnych dní do 60 kalendárnych dní zranenia v kategóriach J, D, ŠHT 9., 8., 7., 6., 5. a HP 4., 3. sa znižuje členský poplatok na polovicu, ak hráč doloží kópie odborných lekárskych správ inak mu nárok na zníženie poplatku zaniká.

 

zranenie dlhšie trvajúce ako 60 kalendárnych dní v kategóriach J, D, ŠHT a HP sa neplatí členský poplatok, ak hráč doloží klubu kópie odborných lekárských správ so žiadosťou o prepušenie členstva v klube inak mu nárok na odpustenie poplatku zaniká.

 

v kategórii HPP 2., 1., 0. sa neznižuje ani neodpúšťa členský poplatok.

CELÁ INTERNA SMERNICA NA STIAHNUTIE