HC PREŠOV - MLÁDEŽ

MY SME BUDÚCNOSŤ PREŠOVSKÉHO HOKEJA

Najnovšie aktuality

Letné sústredenie Driečna 2023

Termíny letného sústredenia pre jednotlivé kategórie Driečna 2023. 5.6.2023 – 9.6.2023 kategórie ŠHT 8 a ŠHT 912.6.2023 – 16.6.2023 kategórie ŠHT 5 a ŠHT 719.6.2023

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE A PRÍSPEVKY 2022

MESTO PREŠOV

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ TRANSFÉRU 13/2022 ĽADOHODINY = 116 110,- €

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ČINNOSTI MLÁDEŽNÍCKÉJ ZLOŽKY ŠPORTOVÉHO KLUBU = 19 353 €

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZM. O POSKYTNUTÍ PRIAMEHO FIN.PRÍSPEVKU NA PODPORU TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV 2023 (ČASŤ) = 6 978 €

ZM. O POSKYTNUTÍ PRIAMEHO FIN.PRÍSPEVKU NA SPOLUFINANCOVANIE MIEZD A ODMIEN TRÉNEROV MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTIEV ZA OBDOBIE JANUÁR – MÁJ 2023 = 9000 €

ZM. O POSKYTNUTÍ FIN.PRÍSPEVKU ZAHRANIČNÝ HOKEJISTA = 423 €

ZM. O POSKYTNUTÍ FIN.PRÍSPEVKU – ZOŠ 15% (SEZÓNA 2022/2023,2.ČASŤ) = 17 407 €