HC PREŠOV - MLÁDEŽ

MY SME BUDÚCNOSŤ PREŠOVSKÉHO HOKEJA

Najnovšie aktuality

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE A PRÍSPEVKY 2023

MESTO PREŠOV

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ TRANSFÉRU 13/2022 ĽADOHODINY = 116 110,- €

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ČINNOSTI MLÁDEŽNÍCKÉJ ZLOŽKY ŠPORTOVÉHO KLUBU = 20 267 €

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZM. O POSKYTNUTÍ PRIAMEHO FIN.PRÍSPEVKU NA PODPORU TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV 2023 (1.ČASŤ) = 6 978 € (2.ČASŤ) = 6 996 €

ZM. O POKSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA HOSTÓRIU HRÁČA 2023=11 485,85 €

ZM. O POSKYTNUTÍ PRIAMEHO FIN.PRÍSPEVKU NA SPOLUFINANCOVANIE MIEZD A ODMIEN TRÉNEROV MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTIEV ZA OBDOBIE JANUÁR – MÁJ 2023 = 9000 €

ZM. O POSKYTNUTÍ FIN.PRÍSPEVKU ZAHRANIČNÝ HOKEJISTA = 423 €

ZM. O POSKYTNUTÍ FIN.PRÍSPEVKU – ZOŠ 15% (SEZÓNA 2022/2023,2.ČASŤ) = 17 407 €