ROZPIS ĽADU sezóna 2022/2023 - 12. týždeň

ŽIADAME VŠETKÝCH HRÁČOV A RODIČOV
HC PREŠOV - MLADEŽ ABY POUŽÍVALI PRE VSTUP NA
ŠTADIÓN HLAVNÝ VCHOD NIE SLUŽOBNÝ

ROZPIS ĽADU sezóna 2022/2023 - . týždeň