HC PREŠOV - MLÁDEŽ

MY SME BUDÚCNOSŤ PREŠOVSKÉHO HOKEJA

ROZPIS ĽADU sezóna 2023,/2024

ŽIADAME VŠETKÝCH HRÁČOV A RODIČOV
HC PREŠOV - MLADEŽ ABY POUŽÍVALI PRE VSTUP NA
ŠTADIÓN HLAVNÝ VCHOD NIE SLUŽOBNÝ

ROZPIS ĽADU sezóna 2023/2024