HC PREŠOV - MLÁDEŽ

MY SME BUDÚCNOSŤ PREŠOVSKÉHO HOKEJA

Najnovšie aktuality

OZNAM – SÚSTREDENIE

Úhradu za sústredenie je možné uhradiť bankovým prevodom, alebo priamo do pokladne klubu u p.Dudovej v pracovnom čase do 31.05.2024 Suma za sústredenie: 150 € Variabilný symbol:

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE A PRÍSPEVKY 2024

MESTO PREŠOV

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ TRANSFÉRU ĽADOHODINY

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ČINNOSTI MLÁDEŽNÍCKÉJ ZLOŽKY ŠPORTOVÉHO KLUBU

ZM. O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PRENÁJOM ĽADOVEJ PLOCHY NA ROK 2024  1/2024   1.SPLÁTKA = 150 000 

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA 
MINISTERSTVO CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZM. O POSKYTNUTÍ PRIAMEHO FIN.PRÍSPEVKU NA PODPORU TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV 2024

(1.ČASŤ) = 5 641 €

ZM. O POKSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA HISTÓRIU HRÁČA 2024

ZM. O POSKYTNUTÍ PRIAMEHO FIN.PRÍSPEVKU NA SPOLUFINANCOVANIE MIEZD A ODMIEN TRÉNEROV MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTIEV.  JANUÁR – MAJ 2024 = 6 375

ZM. O POSKYTNUTÍ FIN.PRÍSPEVKU ZAHRANIČNÝ HOKEJISTA

ZM. O POSKYTNUTÍ FIN.PRÍSPEVKU – ZOŠ 15% (2.ČASŤ) = 16 382 

ZM. O POSKYTNUTÍ FIN.PROSTRIEDKOV NA ZABEZPEČENIE PREDEĽOVACÍCH MANTINELOV = 10 000 

ZM. O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI TYKAJÚCA SA K – CLASSIC 1.LIGA DORASTU = 500