Najnovšie aktuality

DETI NA HOKEJ

Chcú vaše deti hrať hokej? S touto príležitosťou si to môžu vyskúšať. Preto Vás a vaše deti vo veku 4 – 6 rokov pozývame na

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE A PRÍSPEVKY 2022

MESTO PREŠOV

ZMLUVA O POSKITNUTÍ TRANSFÉRU 8/2022 ĽADOHODINY = 62 673,37 €

ZMLUVA O POSKITNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ČINNOSTI MLÁDEŽNÍCKÉJ ZLOŽKY ŠPORTOVÉHO KLUBU = 19 353 €

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA

ZM. FIN. PRÍSPEVOK SPOLUFINANCOVANIE TRÉNEROV AUGUST AZ DECEMBER

ZM. FIN. PRÍSPEVOK PODPORA TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV
3. ČASŤ = 15 169 €
2 ČASŤ = 7 096 €

ZM. FIN. PRÍSPEVOK ZOŠ 15% (2022 – 2023)
1.ČASŤ = 18 933 €

ZM. FIN. PRÍSPEVOK NA HISTÓRIU HRÁČA 2022 = 16 426,55 €