HC PREŠOV - MLÁDEŽ

MY SME BUDÚCNOSŤ PREŠOVSKÉHO HOKEJA

Najnovšie aktuality

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE A PRÍSPEVKY 2024

MESTO PREŠOV

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ TRANSFÉRU ĽADOHODINY

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ČINNOSTI MLÁDEŽNÍCKÉJ ZLOŽKY ŠPORTOVÉHO KLUBU

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZM. O POSKYTNUTÍ PRIAMEHO FIN.PRÍSPEVKU NA PODPORU TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV 2024
(1.ČASŤ) = 5 641 €

ZM. O POKSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA HISTÓRIU HRÁČA 2024

ZM. O POSKYTNUTÍ PRIAMEHO FIN.PRÍSPEVKU NA SPOLUFINANCOVANIE MIEZD A ODMIEN TRÉNEROV MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTIEV

ZM. O POSKYTNUTÍ FIN.PRÍSPEVKU ZAHRANIČNÝ HOKEJISTA

ZM. O POSKYTNUTÍ FIN.PRÍSPEVKU – ZOŠ 15%